Odliczenie kosztów VAT poniesionych na usługę świadczoną dla kontrahenta zagranicznego