Polisy i ubezpieczenia

Bezpieczny majątek,
ochroną dla Twojej rodziny.


Prowadzenie własnej działalności i dążenie do jej rozwoju zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem finansowym. Niezależnie od charakterystyki branży, w której działamy możemy być narażeni na czynniki i zdarzenia losowe, na które nie mamy wpływu.

Jako osoba odpowiedzialna za swoich bliskich, pracowników firmy oraz jej majątek trwały i obrotowy powinieneś zawsze pamiętać o zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony ubezpieczeniowej dla swojej rodziny, przedsiębiorstwa oraz osób z nim współpracujących.


W ramach ubezpieczeń oferujemy:

  • budynki i lokale;
  • elementy działki – budowle i elementy małej architektury;
  • urządzenia i wyposażenie;
  • rzeczowe składniki majątku obrotowego (środki obrotowe);
  • rzeczy osób trzecich, np. urządzenia w leasingu, środki obrotowe powierzone do sprzedaży;
  • nakłady inwestycyjne – nakłady poniesione na adaptację budynku lub lokalu;
  • rzeczy należące do pracowników;
  • elementy zamocowane na zewnątrz budynków, np. reklamy, markizy, anteny;
  • ubezpieczenie w trakcie podróży dla Ciebie i Twoich bliskich;
Lipiec 5, 2019
ZUS płace dofinansowanie księgowość pieniądze

ZUS dofinansuje Twoją firmę nawet pół miliona złotych

Czerwiec 9, 2019
dzień księgowego apksiegowość teczka 9 czerwca

9 czerwca Dzień Księgowego

9 czerwca to Międzynarodowy Dzień Księgowego dlatego też z tej okazji składamy życzenia wszystkim, którzy są takimi cichymi bohaterami firm.
Marzec 26, 2019

W jaki sposób chronimy dane osobowe w naszym biurze?

home_accountant2_services4home_accountant2_services5

Jeśli masz jakieś pytania,
ZADZWOŃ

+48
618-401-910